top of page
Untitled design.png

Araştırmalarımız

İletişim Etkinliği Testleri

Reklam Testleri

Görsel Tasarım Unsurları Testleri

Logo Testleri

Ambalaj Testleri

Raf Yerleşimi Etkinlik Testleri

Web Sitesi Kullanıcı Deneyimi Testleri

Mobil Kullanıcı Deneyimi Testleri

AA (Approach - Avoidance) Testleri

Yöntemlerimiz

KALİTATİF

YÖNTEMLER

Odak Grup Çalışmaları
Derinlemesine Mülakatlar

NEURO

ARAŞTIRMA

YÖNTEMLERİ

Biyometrik Veri Toplama Yöntemleri
Neuro Yöntemler

ETNOGRAFİK

YÖNTEMLER

Etnografik Saha Araştırmaları
Mekanik ve Mekanik Olmayan Gözlem Yöntemleri

KANTİTATİF

YÖNTEMLER

Deneysel Davranış Araştırmaları

INOVA NeuroLab

bottom of page