top of page
DicleYurdakul1_edited.jpg

merhaba dünya!

Fazlasıyla meraklı davranış bilimcilerden oluşan INOVA NeuroLab ekibi olarak sizleri sevgiyle ve merakla selamlıyoruz!

INOVA Araştırma Merkezi ve INOVA NeuroLab'de, mottomuzda da belirttiğimiz üzere "davranışı daha iyi anlamak için zihnin gizemlerini çözmeye" çalışıyor, bu amaçla "yeni nesil" araştırmalar gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında kurduğumuz merkezimizde insan davranışlarına, başta nörobilim olmak üzere  psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe gibi farklı disiplinlerin merceklerinden yaklaşarak,  bu alanda daha önce keşfedilmemiş olanı keşfetmek ve söylenmemiş olanı söylemek üzere çalışıyoruz. Zira gerçek değerin ancak bu şekilde yaratılabileceğine inanıyoruz. Nörobilim laboratuvarımızda, davranışların altında yatan sinirsel ve fizyolojik mekanizmalara ilişkin anlayışımızı ilerletmek ve bu anlayış üzerinden "gerçek hayata dokunan" çözümler geliştirmek amacıyla ilerliyoruz.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Neyi Amaçlıyoruz?

Nörogörüntüleme, elektrofizyoloji ve davranışsal deneyler dahil olmak üzere, farklı yöntemlerin kullanıldığı son teknoloji araştırmalar yoluyla, beynin nasıl çalıştığına ve davranışları nasıl kontrol ettiğine dair temel ilkeleri ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Çok disiplinli bir yaklaşım izliyor, çalışmalarımızda nörobilim, psikoloji, pazarlama, sosyoloji, davranışsal ekonomi, evrimsel biyoloji, etnografi ve felsefe dahil olmak üzere pek çok farklı bilim dalından yararlanıyoruz. Bireylerin ürünlerle, markalarla, platformlarla, sanal ortamlarla ve bu mecralarda kendilerine iletilen mesajlarla nasıl etkileşim kurduğunu araştırmak için EEG, fNIRS göz izleme ve biyometrik yöntemler gibi son teknoloji yöntemleri kullanıyoruz. Nihai amacımız, bu bilgiyi tüketici davranışları, sürdürülebilirlik davranışı, seçmen davranışı, teknoloji kabulü ve dijital uyum süreçleri gibi çeşitli alanlarda kullanarak, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun yaşam kalitesini arttırmak üzere uygulamaya geçirmek...

Özetle bizler, yeni ve sarsıcı sonuçlara ulaşmak ve söylenmemiş olanı söylemek üzere çalışıyoruz.

Meraklarımıza dahil olmak isteyen herkesi lab'ımıza bekliyoruz. :)

Doç. Dr. Dicle Yurdakul

AU INOVA & INOVA NeuroLab Direktörü

dicle.yurdakul@altinbas.edu.tr

bottom of page